Vil du vite mer om hvordan en typisk rekrutteringsprosess foreløper? Hos oss etterstreber vi en ryddig prosess for alle parter. Det er viktig at våre kandidater og oppdragsgivere føler seg ivaretatt og oppdatert i forhold til hva som er neste steg i prosessen. En rekrutteringsprosess kan være krevende både for en kandidat og oppdragsgiver. Vårt mål er å være både tydelige, åpne og ærlige hele veien.

Slik foregår våre rekrutteringsprosesser

Vi i Digitalpersonal er opptatt av tett oppfølging, både inn mot våre kandidater og oppdragsgivere. Hvis din virksomhet har behov for en nyansatt innenfor våre fagområder, strekker vi oss langt for å imøtekomme deres behov.

Vi vil gjennom hele prosessen gjøre vårt ytterste for at du som kandidat skal vite hvor du står i prosessen, og være trygg på at vi alltid er tilgjengelig for en prat. Som oppdragsgiver skal du være trygg på at vi følger den tidsrammen 
som er avtalt, og at vi skal sørge for en god og effektiv prosess.618829

Annonsering eller headhunting

Vi annonserer sjelden, og tar derfor ofte direkte kontakt med kandidater vi mener er spennende inn mot en stilling. Vi har stor tro på at det ofte er dette, som gir det beste resultatet.

Når du blir kontaktet av oss, skal du alltid være trygg på at vi håndterer prosessen konfidensielt. Kanksje du ikke er på aktiv leting etter jobb, men at det likevel kan være interessant å ta en prat. Et første møte med oss er derfor selvfølgelig alltid uforpliktende.

Om vi tar kontakt med deg er det fordi vi:

  • Har funnet din kompetanse relevant ut mot den kravspekken vi har utarbeidet for stillingen
  • At vi har fått en anbefaling fra vårt nettverk innenfor bransjen vi jobber inn mot.

Bakgrunnen vil alltid være at vi ønsker å lære mer om deg som kandidat utover en CV.

Screeningintervju

Det første møte med oss, vil være en samtale for å bli bedre kjent med deg som kandidat, og den bakgrunnen du har. Vårt mål i denne delen av prosessen er å lære deg å kjenne så godt som mulig. Både deg som person og type, samt dine kvalifikasjoner og ønsker videre.
Du vil treffe en av våre rådgivere som vil diskutere den aktuelle stillingen med deg. Samtidig skal du få en gjennomgang av videre prosess.
Om dette er en stilling som er spennende for deg, og du er en aktuell kandidat for oppdragsgiver, vil du bli invitert videre til et førstegangsintervju hos potensiell ny arbeidsgiver.

1 gangsintervju hos oppdragsgiver

Sammen med oppdragsgiver vil vi velge ut et knippe aktuelle kandidater til et førstegangsintervju. Dette baseres på kompetanse, personlige egenskaper og ferdigheter opp mot kravspesifikasjonen i stillingen.

Dette er et viktig møte, både for deg som kandidat og potensiell arbeidsgiver. I forkant skal du ha fått en god gjennomgang av stillingen, men det er i denne delen av prosessen man får mulighet til å bli bedre kjent med både miljø og eventuelle ledere.
Etter et møte hos oppdragsgiver vil igjen, et knippe kandidater gjerne få en oppgave, et case eller en personlighetstest. Presentasjon og gjennomgang av dette vil skje i et siste intervju med oppdragsgiver.
Det vil variere om vi som rekrutterere er med i intervjuene i denne fasen av prosessen.

Referansesjekk

I våre rekrutteringsprosesser vil du alltid bli bedt om å oppgi relevante referansepersoner. Dette vil vi gjennomføre i siste fase av prosessen, og etter avklaring fra deg som kandidat. I en referansesjekk ønsker vi å bekrefte det inntrykket vi har av deg og avklare eventuelle spørsmål rundt arbeidsprestasjoner. 

Jobbtilbud og tilbakemelding

Den kandidaten som er best egnet til rollen vil motta et jobbtilbud fra oppdragsgiver. Denne vurderingen blir basert på flere viktige elementer. Kvalifikasjoner, erfaringer og personlig egnethet, samt kjemi og en god match inn mot miljøet i selskapet.
De kandidater som ikke blir valgt inn i denne rollen vil få et avslag og en direkte tilbakemelding fra oss. Et avslag på en stilling, betyr imidlertid ikke at man ikke er aktuell inn mot andre stillinger vi jobber med, som kan være en bedre match.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor