DigitalPersonal logotype

Kristin Brimi

 

Kristin har jobbet 15 år i mediebyrå hvor hun har hatt flere ulike lederroller, sist som daglig leder i Vizeum (tidligere datterselskap i dentsu). Hun har bygget opp digitale spesialistmiljøer og hatt ansvaret for å utvikle organisasjoner i takt med den digitale transformasjonen. Omstillingsledelse og organisasjonsendringer har vært hovedfokus i mange år, og hun brenner for mangfold og å skape balanserte, effektive team. I rekrutteringsprosesser er hun opptatt av å avdekke både faglig dyktighet, i tillegg til personlig egnethet. Vi er tross alt hele mennesker.